Parama ir solidarumas

Kurkime mokyklą drauge!

 (arba 5 būdai paremti PJMM mokyklą: vienas širdimi, vienas rankomis ir trys pinigais;)

Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokykla įkurta tėvų ir mokytojų suvienytomis pastangomis (Dievui padedant ir palaimintajam tėvui Jurgiui užtariant). Tad jos kūrėjai – esame Jūsų vaikų mokytojai ir paprastos katalikiškos šeimos (ne investiciniai fondai ar bankai). Siekiame, kad mokykla išliktų atvira kiekvienai šeimai ir finansai nebūtų kliūtis vaikui ir iš mažiau pasiturinčios šeimos lankyti mokyklą.

Išlaikyti mokyklą – tai ne tik atsakingas, bet ir išties brangus procesas. Todėl jai labai svarbi ir reikalinga Jūsų parama bei pagalba – ieškome rėmėjų, galinčių palaikyti šios mokyklos tikslų įgyvendinimą; sykiu tikime, kad ir tarp mūsų bendruomenės narių yra tokių, kurie savo ištekliais gali prisidėti prie mokyklos bendrystės ir džiaugsmo kūrimo. Tad kviečiame Jus paremti tą sritį ir tokiu būdu, kuris Jums labiausiai priimtinas, idant savo mokykloje jaustumės tikra bendruomenė. Jūs galite:

  • paremti finansiškai:
    • mokyklos Solidarumo fondą – šio fondo lėšomis sudarytume galimybę mažiau pasiturinčioms šeimoms už savo vaikų mokslą mokėti mažiau;
    • mokytojų kvalifikacijos kėlimą – šiomis lėšomis padėtume mokytojams mokytis Montesori programose užsienyje, kad pas mus dirbtų aukščiausios kvalifikacijos šio metodo specialistai;
    • mokyklos aplinką – šiais resursais kurtume gražesnę, jaukesnę mokyklą, orientuotą į vaikų gerovę mokantis ir bendraujant;
  • paremti savo darbu ar kita materialia pagalba – mokykloje būna įvairių reikalingų padaryti darbų, o kartais kas nors gali paremti ir ugdymo, kanceliarijos ar higienos priemonėmis, autobusu ekskursijoms, knygomis, etc.; tuomet tam turimas lėšas mokykla galėtų naudoti anksčiau minėtoms sritims; tiesiog praneškite, jei ką galite;
  • paremti malda – tikime, kad Dievas žino visas mūsų reikmes, bet prašome Jūsų maldos, kad mokyklos kūrėjai, bendradarbiai ir lankytojai būtų atviri Šventajai Dvasiai ir Jos vedimui.

Ačiū Jums! Meldžiamės, kad kiekvienam prisidedančiajam Viešpats atlygintų šimteriopai!

Rekvizitai:

VŠĮ Palaimintojo Jurgio Matulaičio montesori mokykla

Įmonės kodas:  305196050

Banko sąskaitos Nr.: LT76 4010 0510 0504 5453

Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti, kad tai – parama ir kam konkrečiai ją skiriate.