Į vaiką orientuota bendruomenė

Montesori klasė sudaryta iš mišraus amžiaus vaikų. Mišraus amžiaus vaikų grupavimas atitinka Marijos Montessori vaiko vystymosi teoriją, grindžiamą trejų metų ciklais. Įvairaus amžiaus vaikai aplinkoje mokosi vienas iš kito ir mokosi dėl vienas kito. Jaunesni vaikai, stebėdami vyresnius vaikus, turi progą žvelgti pirmyn ir matyti, kas artėja. Vyresnieji turi galimybę sustiprinti žinias, pasidalindami jomis su jaunesniais vaikais. Dėl nuolatinio bendravimo visi išmoksta prisiimti atsakomybę už save ir vienas kitą. Taip pat išmoksta sutarti su skirtingo amžiaus ir gebėjimų vaikais, gerbti vienas kito darbą bei darbo erdvę ir mandagiai elgtis vienas su kitu. Jie išmoksta atsiprašyti, pasisveikinti vieni su kitais ir mandagiai paprašyti. Jie aktyviai prižiūri klasę, padėdami priemones į savo vietą, kad jos būtų parengtos naudoti kitam vaikui. Trumpai tariant, klasė tampa klestinčia bendruomene, joje su vaikais elgiamasi pagarbiai ir oriai, ir jie patys irgi nori elgtis su kitais pagarbiai ir oriai.