Paruošta aplinka

Montesori klasė, be to, kad yra į vaiką orientuota bendruomenė, taip pat yra ir parengta aplinka. Parengta aplinka – Marijos Montessori idėja, kad aplinka gali būti sukurta taip, kad skatintų geriausią savarankišką vaiko mokymąsi ir tyrinėjimą. Montesori klasė yra vaikų gyvenamasis kambarys. Visi baldai yra tinkamo vaikams dydžio ir visos priemonės yra padarytos taip, kad atitiktų fizinius kūno išmatavimus. Erdvė paprastai padalyta į aiškias zonas: gamtos ir socialiniai mokslai, muzika, menas, matematika ir kalba (lietuvių ir anglų). Visų mokomųjų dalykų mokoma kartu, Montesori programa yra tarpdalykinė ir interaktyvi. Parengtoje aplinkoje yra įvairiausių veiklų ir daug judėjimo. Marija Montessori rašė, kad Montesori klasėje suaugusysis dirba, kad tobulintų aplinką, o vaikas dirba, kad pats tobulėtų. Montesori parengta aplinka gerbia ir saugo vaiko gyvenimo ritmą. Tai rami, tvarkinga erdvė, sukurta jo poreikiams patenkinti ir atitikti jo veiklą. Čia vaikas patiria laisvės ir drausmės derinį jo raidai sukurtoje erdvėje.

Daiktai, supantys vaiką, jam turi atrodyti gerai ir patraukliai ir visos klasės detalės turi būti mielos ir malonios… Beveik įmanoma pasakyti, kad tarp jo aplinkos grožio ir vaiko veiklos yra matematinis ryšys. Jis geriau savanoriškai darys atradimus gražioje aplinkoje nei nemalonioje.

                                                                                      Marija Montessori

Montesori pradinės mokyklos aplinka suderina besivystančią vaiko vaizduotę ir abstrakcijų galias su konkrečiomis, praktinėmis priemonėmis. Kiekviena priemonė turi struktūruotą seką, sukurtą vesti link atradimo ir suvokimo. Dėl savo patirties su ikimokyklinėmis priemonėmis vaikas supranta, kaip Montesori priemonė parodys kelią. Pradinukas juda nuo fizinio pasaulio suvokimo į abstrakčių idėjų suvokimą. Montesori atveria įvairiopų ir kūrybiškų kelių į abstraktumą. Matematika, pavyzdžiui, pristatoma per trimates praktines priemones, kurios tuo pat metu atskleidžia aritmetikos, geometrijos ir algebros ryšius – kiekviena suteikia konkretų abstrakčios idėjos potyrį. Panašiai gramatinės priemonės naudoja simbolius ir vizualines struktūras, kad padėtų vaikui atrasti kalbos dalis ir analizuoti struktūrą, stilių ir sakinių logiką. Šie pratimai tobulina skaitymo ir rašymo įgūdžius ir kloja pamatus užsienio kalbos mokymuisi. Priemonės, skirtos tokiems mokomiesiems dalykams, kaip geometrija, botanika, zoologija ir geografija, pristato pagrindinę terminologiją kaip gilesnio mokymosi pagrindą ateityje. Parengta aplinka suteikia kiekvienos disciplinos „raktus“ taip, kad atitiktų pradinuko įkvėpimo ir tvarkos poreikius.

Mes darome ne tai, kas mums patinka. Mums patinka tai, ką mes darome.

Montesori pradinės mokyklos mokinys