Apie Solidarumo fondą

Esame privati mokykla, išsilaikanti iš tėvų įnašų ir mokinio krepšelio lėšų. Kartu siekiame, jog mokestis už mokslą mūsų mokykloje būtų kaip įmanoma mažesnis, kad ir mažiau pasiturinčios šeimos čia galėtų leisti savo vaikus, o mokykla sėkmingai dirbtų ir įgyvendintų savo tikslus. Vis dėlto kai kurioms šeimoms mokestis už mokslą gali būti per didelis, todėl kviečiame visus geros valios žmones suteikti galimybę ir vaikams iš kukliau gyvenančių šeimų mokytis šioje mokykloje. Tuo tikslu ir kuriame mokyklos Solidarumo fondą.

Jeigu Jums reikėtų šio fondo paramos, idant mokestis už jūsų vaiko (ar vaikų) mokslą būtų sumažintas, galite rašyti prašymą (info@montesorimokykla.lt), nurodydami priežastį, kodėl ir kokios paramos Jums reikėtų. Mes norėsime su Jumis susitikti pokalbio, kad plačiau aptartume Jūsų ir mūsų galimybes. Tuo tikslu mokykloje veikia Solidarumo fondo komisija, sudaryta iš tėvų, mokytojų ir steigėjų atstovų. Atskirais atvejais galime paprašyti pateikti ir kitus dokumentus, pvz., pažymas apie šeimos sudėtį ar gaunamas pajamas.

Solidarumo fondas – tai tikros meilės artimui ženklas.