Socialinis vystymasis mišraus amžiaus grupėse

Tėvai dažnai klausia, ar Montesori pradinio švietimo programa, pabrėždama mažų grupių veiklą, pakankamai suteikia socialumo raidos galimybių. Taip pat jie gali svarstyti, ar mišraus amžiaus klasėse bus pakankamai to paties amžiaus vaikų, kad vaikas galėtų pasirinkti draugus. Mišraus amžiaus grupavimas suteikia vaikams plataus socialinio vystymosi galimybių. Draugystės, sukurtos mišraus amžiaus aplinkoje, būna gilios. Didelė amžių ir gebėjimų įvairovė kuria kiekvieno vaiko toleranciją žmonių skirtumams ir įvertinimą. Drovūs, intravertai ar mažiau socialiai patyrę vaikai dažnai tampa bendraujantys ir pasitikintys savimi su tais, kurie yra jaunesni. Savimi pasitikintiems vaikams suteikiama dar didesnių lyderystės vaidmenų galimybė. Santykiai ir jų sudėtingumas palaikomi budrių ir jautrių suaugusiųjų, kurie stebi, skatina bendravimą, o ne jį slopina. Mišraus amžiaus grupės taip pat stiprina mokymąsi. Mažiausieji gauna paskatą iš vyresnių vaikų veiklų, nes nori atkartoti jų pažangą. Vyresni vaikai gauna naudos padėdami jaunesniems. Jie stiprina savo žinias „mokydami“ jaunesnius vaikus. Kiekviena Montesori klasė turi paveldą. Šio paveldo žinios ir elgesys perduodamas iš vienų metų kitiems. Vyresni vaikai suteikia lyderystę, patikimą draugystę ir mokymąsi, kurių to paties amžiaus klasės draugai ne visuomet suteikia. Pradinukas yra jautraus socialinio vystymosi etape, todėl jam reikia grupinių patirčių. Mišraus amžiaus grupės reiškia daugiau mažų grupių galimybių pagal gebėjimus ir interesus. Jos taip pat reiškia kiekvieno atskiro vaiko potencialo maksimizavimą tokioje aplinkoje, kur visiems yra vietos, suteikiant gilų priklausymo jausmą.ra jautraus socialinio vystymosi etape, todėl jam reikia grupinių patirčių. Mišraus amžiaus grupės reiškia daugiau mažų grupių galimybių pagal gebėjimus ir interesus. Jos taip pat reiškia kiekvieno atskiro vaiko potencialo maksimizavimą tokioje aplinkoje, kur visiems yra vietos, suteikiant gilų priklausymo jausmą.