Išėjimas už paruoštos aplinkos ribų

Dėl to, kad jokia klasė negali turėti atsakymų į visus vaiko klausimus, „išėjimas“ yra atsakas į poreikį tyrinėti už klasės ribų. Priešingai nei tradicinė ekskursija, kur suaugusysis paprastai planuoja veiklas visai klasei, pradinukų „išėjimas“ yra pagrįstas individualiu ar mažos grupės interesu, pratęsiant klasės mokymąsi. Ar tai būtų ėjimas į viešąją biblioteką tam tikros knygos apie sliekus ir drugelius, ar išvyka į meno muziejų pamatyti japoniškų paveikslų, išeidami vaikai planuoja savo ekskursijas, paskambina į institucijas, kurias aplankys, ir išsiaiškina dėl reikiamo transporto. Patirtys mokantis iš naujų šaltinių ir susitikimas su skirtingais žmonėmis suteikia vaikui galimybę jaustis veiklios visuomenės dalimi. Kita „išėjimo“ dalis gali būti savanorystė, kaip senyvo amžiaus žmonių lankymas, aplinkos tvarkymas ar maisto dalinimas alkstantiesiems. Tai kuria vaiko moralinės atsakomybės jausmą.