Montesori mokytojas

Marija Montessori skiria tris svarbias mokytojo vaidmens stadijas:

  • Paruošia ir palaiko aplinką
  • Susieja vaikus su aplinka
  • Atsitraukia, leisdamas vaikui dirbti savarankiškai

Mokytojas sugrįš į pirmas dvi stadijas, kai to reikės aplinkai ar vaikams. Tačiau jei mokytojas įdeda darbo į pirmas dvi stadijas, jis pastebės, kad jo darbas beveik baigtas.

Montessori mokytojas dažnai apibūdinamas kaip Tarnas, Mokslininkas ir Šventasis.

Mokytojas yra tarnas ne fiziniams vaiko poreikiams, bet dvasiniams. Jis elgsis, kaip geras džentelmeno patarnautojas elgiasi su savo šeimininku. Patarnautojas palaiko šeimininko kambarį tvarkingą, paruošia jam drabužius ir maistą. Tačiau jis nesikiša į šeimininko sprendimus dėl to, ką vilkėti ir ką valgyti. Pristatęs maistą ar naujai išplautus drabužius, jis subtiliai dingsta. Patarnautojas netrukdo šeimininkui, bet pakviestas skuba patenkinti šeimininko poreikius. Montesori mokytojas turėtų būti patarnautojas vaikui, tarnaudamas jo dvasiai.

Montessori dažnai pabrėžė, kad mokytojai turi būti moksliniai stebėtojai. Parengta aplinka turi būti moksliškai parengta. Montesori klasėje viskas turi būti pritaikyta moksliškai, vaikas turi būti stebimas moksliškai. Montesori mokytojas turi žiūrėti į tikrąją vaiko prigimties tiesą, pašalindamas visas iliuzijas ir išankstines idėjas. Jei mokytojas negali viso to padaryti, jis negali suteikti vaikui pagarbos ir laisvės, būtinų geriausiam jo vystymuisi.

Montessori nuolat pabrėžė dvasingumą. Ji kalbėjo apie vidinį gyvenimą, kuris skatina žmogų. Mokytojas kaip šventasis turi išmokti turėti vilties vaikui, kurio dar nėra. Jis turi sugebėti atitraukti savo asmenybę, persikelti iš dominuojančio vaidmens į vaidmenį fone. Kaip šventasis, mokytojas turi turėti vilties ir išlaikyti viziją, koks vaikas bus, išlikti arti savo ir vaiko dvasinės prigimties.