Apie mus – Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokyklą

Privati Montesori mokykla Kaune

Daug metų svajojome apie MOKYKLĄ – apie tokią, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi vertingas, laimingas, sukurtas pagal Dievo paveikslą, Jo pašauktas ir apdovanotas; kurioje išmoktų atsakomybės už savo gyvenimą ir jį supančią aplinką, išmoktų dirbti prisitaikydamas bendruomenėje; apie mokyklą, kurioje džiaugtųsi galėdamas pažinti, sužinoti, mokytis, augti, kurioje jaustųsi saugus, orus! Vaikams baigiant mokyklą, joje būna prabėgę du trečdaliai jų gyvenimo! Tad supratome, jog turime padaryti viską, kad tokią mokyklą galėtume suteikti ir savo, ir kitiems vaikams.

Kai susipažinome su Marijos Montessori pedagogine sistema, neliko abejonių, kad būtent šis metodas geriausiai padėtų mums sukurti tokią mokyklą. Jis pasilenkia prie vaiko. Tai sistema, kuri kiekvienam vaikui leidžia augti savo tempu, nelaužydama prigimties, neskatindama varžytis. Tokiu būdu bendraamžiai išmoksta pastebėti savo ir kitų talentus ir juos atskleisti, mokosi suvokti, kokius skirtingus sukūrė mus Dievas ir kad kiekvienas esame nepalyginamai vertingas ir orus.

Norime būti katalikiška mokykla, nes Jėzus Kristus per Bažnyčią mums dovanoja bendruomenę, erdvę mylėti, pagalbą likti tiesoje ir būti mylimiems. Kaip ir Marija Montessori, tikime, kad evangelinių dorybių ugdymas yra itin svarbus ir kertinis, idant žmogus taptų žmogumi, tuo, kuo Dievas jį sukūrė.

Esame Palaimintojo Jurgio Matulaičio mokykla, nes tėvas Jurgis buvo didis Lietuvos šventasis, kuris savo gyvenime daugybę kartų pasilenkė prie vaikų, ypač pačių silpniausių, našlaičių, ir besąlyginiu rūpesčiu liudijo savo meilę jiems, o evangelinių dorybių juos mokė asmeniniu pavyzdžiu – už savo gerumą daugybę kartų buvo skaudžiai nukentėjęs, net grasinta jį nužudyti… O jis visuomet laikėsi savo pasirinkto ganytojiškojo šūkio pagal apaštalo Pauliaus žodį: Vince malum in bono! – lietuviškai tiksliausiai tai galima versti – Laimėk (nugalėk) blogį gerumu!

Tikime, kad palaimintasis Jurgis gali būti ir žemiškas pavyzdys, ir Dangaus pagalba einant tiesos bei meilės keliu ir mūsų vaikams, ir visai mokyklos bendruomenei. Todėl jį ir pasirinkome dangiškuoju globėju, o mokyklos šūkiu – Laimėk gerumu!

Esame Palaimintojo Jurgio Matulaičio Montesori mokykla; siekiame būti ta MOKYKLA, apie kurią taip ilgai svajojome!