Ugdymo sritys

Matematika: iš konkretumo į abstraktumą. Ikimokyklinukai turi natūraliai matematinius protus. Jie turi gebėjimą samprotauti, skaičiuoti ir numatyti. Intensyviai suvokia kiekį, skaičiuodami akmenukus paplūdimyje arba sausainius desertui. Konkrečios Montesori matematikos priemonės leidžia šiems pojūčių tyrėjams pradėti savo matematinę kelionę iš konkretumo į abstraktumą (pradinėje) per naudojimą, eksperimentavimą ir išradimą. Kaip ir visos Montesori priemonės, matematikos priemonės papildo viena kitą vis sudėtingiau, kad vaikas, naudodamas jas, pats patirtų atradimo jaudulį kaip natūralią seką.

Kalba: iš šnekamosios į rašomąją. Nuo pat kūdikystės kalbos mokymosi džiaugsmas akivaizdus visiems tėvams. Mums džiaugsmą kelią pirmas vaiko žodis, išradinga ir laisva žodžių struktūra, kartais net juokingi sakiniai, poetiški posakiai. Montesori ikimokyklinėje klasėje pabrėžiama šnekamoji kalba kaip kalbinės raiškos pamatas. Montesori aplinkoje vaikas girdi ir vartoja tikslų žodyną visoms veikloms, išmokdamas įvairių priemonių, geometrinių formų, kompozitorių, augalų, matematinių veiksmų ir t. t. vardus ir pavadinimus. Kai kurios priemonės kalbos srityje ypač skatina šnekamąją kalbą. Priemonės rašomajai kalbai pirmiausia pristato vaikui nuostabias trisdešimt dvi abėcėlės raides ir jų garsus, kuriomis galime save išreikšti raštu. Vėliau vaikas gali pradėti dėlioti žodžius, sakinius ir istorijas su kilnojamąja abėcėle. Šioje raidos stadijoje vaikas žavisi ryšiu tarp raidžių, kurios sudaro žodžius, žodžių tvarka sakinyje, vėliau gramatiniu sakinio dalių nagrinėjimu. Rašymas ir galiausiai skaitymas dažnai įgyjami spontaniškai, džiaugsmingais šūksniais: „Aš rašau! Aš skaitau!“ Kalbos darbai gali išsitęsti iki mokslinių ir socialinių tyrinėjimų, vedamų vaiko smalsumo. Suklasifikuoti paveikslėliai leidžia vaikui susipažinti su nauju žodynu, susijusiu su augalais ir gyvūnais: žuvimis, amfibijomis, reptilijomis, paukščiais, žinduoliais ir t. t. Vaikas taip pat gali išmokti įvardyti gyvūnų dalis arba lapų ir gėlių formas. Žemėlapiai, vėliavos, knygelės ir žemės bei vandens formų modeliai leidžia vaikams tyrinėti pasaulio žemynus ir vandenynus, žmones ir papročius, taip jie pradeda vertinti žmonijos šeimą bei jos įvairovę. Vaikai atranda, kad per skaitymą ir rašymą gali tyrinėti bet kokį laiką arba bet kokią vietą.

Gamtos ir socialiniai mokslai: kosminis ugdymas. Montesori pradinėje klasėje vaiko klausimai suteikia pamatą pasaulio tyrinėjimui. Kadangi šių klausimų yra paisoma ir jie yra puoselėjami, vaikas tikrai atranda ryšį su žiniomis, ir tai suteikia vidinę motyvaciją. Montesori pradinis švietimas nesuteikia vaikui smulkių faktų rinkinio, bet duoda susijusių žinių viziją ir meilę mokymuisi. Pradinukas nori žinoti viską apie viską. Jis turi natūralų polinkį tyrinėti plačią „kosminę“ perspektyvą tokiuose mokomuosiuose dalykuose, kaip gamtos ir socialiniai mokslai, menai. Marija Montessori rašė, kad „žmogaus sąmonė ateina į pasaulį kaip degantis vaizduotės kamuolys“. Vaiko vaizduotė suteikia varomąją jėgą visatos tyrinėjimui. Montesori pradinis švietimas kalba vaiko vaizduotei ir parengia ją viso gyvenimo atradimų kelionei.

Menas ir muzika: integruoti į paroštą aplinką. Montesori programoje menai nėra išskirti kaip atskira sritis. Meno ir muzikos veiklos yra matomos kaip saviraiškos formos, jos papildo ir sustiprina vaikų tyrinėjimus, įskaitant žodyno turtinimą. Meno ir muzikos priemonės yra integruotos į parengtą aplinką kaip kasdienės vaikų veiklos. Muzika ir menas taip pat tyrinėjami kultūriškai, nes jie yra susiję su istoriniais periodais ir geografinėmis vietovėmis. Vėliavos piešimas arba tautiniai šokiai gali būti valstybės tyrinėjimo dalis. Klasėje gali būti meno aplankų su darbų nuotraukomis, suklasifikuotomis pagal periodą, stilių ar temą. Panašiai vaikai gali klausytis kūrinių, kurie pristato skirtingą kompozitorių. M. Montessori siūlo unikalų požiūrį į muzikos mokymąsi per priemones, tokias kaip varpeliai, muzikiniai blokeliai, specialiai pagamintos kortelės ir muzikiniai instrumentai, skatinantys garso atpažinimą, skirtingų tonų santykio patirtį ir natų rašymą penklinėje.